Bạn ngồi bao nhiêu thời gian trong suốt cuộc đời?

Bạn ngồi bao nhiêu thời gian trong suốt cuộc đời?

Chúng ta chỉ có khoảng một giờ dành cho đi bộ, chạy bộ và tập thể dục so với phần lớn thời gian để ngồi trước máy tính, theo Prevention. 

Con người dành phần lớn cuộc đời để ngồi
 
 

Hội An

TRẦN CẢNH – THAODUOCVIET.NET

CHIA SẺ