Kiểm tra hiểu biết về nhóm máu trong cơ thể bạn

Kiểm tra hiểu biết về nhóm máu trong cơ thể bạn

Nhóm máu nào thường dễ bị tâm thần, bố mẹ cùng nhóm máu A có luôn sinh con máu A, người mang máu nào có thể gặp nguy hiểm khi mang thai?

Trả lời những câu hỏi dưới đây để kiểm tra hiểu biết của bạn về nhóm máu bản thân, theo Health.

1. Có bao nhiêu loại nhóm máu chính?

A: 2

B: 4

C: 6

2. Yếu tố Rhesus (Rh) là gì?

A: Màu sắc của máu

B: Số lượng các tế bào máu của cơ thể

C: Một loại kháng khuyên khác

3. Người nhóm máu nào thường ít nguy cơ bệnh tim hơn?

A: A

B: B

C: O

4. Người nhóm máu nào thường có nhiều vấn đề sức khỏe tâm thần?

A: A

B: B

C: AB

5. Nhóm máu này có thể truyền máu cho tất cả mọi người?

A: O –

B: O +

C: A +

6. Bố mẹ cùng nhóm máu A, chắc chắn sẽ sinh ra con có nhóm máu A?

A: Đúng

B: Sai

7. Nhóm máu có thể gặp nguy hiểm khi mang thai?

A: Rh +

B: Rh –

8: Người nhóm máu nào dễ bị muỗi đốt hơn?

A: A

B: B

C: AB

D: O

Lê Phương

>> Xem thêm: Kiểm tra hiểu biết về dòng máu chảy trong cơ thể bạn

TRẦN CẢNH – THAODUOCVIET.NET

CHIA SẺ