Triệu chứng nhiễm biến thể Delta khác gì trước đây?

Triệu chứng nhiễm biến thể Delta khác gì trước đây?

Triệu chứng nhiễm biến thể Delta khác gì trước đây? Người đã tiêm vaccine nhiễm biến thể Delta có triệu chứng nhẹ, gần giống với cảm cúm thông thường, song ở người chưa tiêm vaccine, bệnh diễn biến nghiêm trọng hơn. Thời gian đầu đại dịch, chuyên gia chú ý đến các dấu hiệu nhiễm

countinue reading