Trắc nghiệm bạn thông minh hay có nguy cơ mắc tâm thần

Trắc nghiệm bạn thông minh hay có nguy cơ mắc tâm thần

3 câu hỏi tìm điểm chung của cặp đồ vật tiết lộ bạn là thiên tài hay cần đến bác sĩ tâm lý để điều trị.

Cách một người trả lời các câu hỏi đơn giản nhất có thể tiết lộ rất nhiều về bản thân cũng như suy nghĩ của họ. Câu hỏi cũng là phương tiện được các nhà tâm lý học thế giới sử dụng nhằm tìm hiểu, đánh giá mức độ cần can thiệp của cá nhân nào đó. Bạn hãy thử làm 3 câu hỏi dưới đây của BrightSide, xem đáp án để kiểm tra lại câu trả lời rồi đọc phần kết quả để biết mình thông minh vượt trội hay dễ bị tâm thần phân liệt.

Câu 1: Điểm giống nhau giữa ấm đun nước và tàu hơi nước là gì?

trac-nghiem-ban-thong-minh-hay-co-nguy-co-mac-tam-than

Đáp án

Câu 2: Điểm giống nhau giữa ôtô đua và vòi rồng là gì?

trac-nghiem-ban-thong-minh-hay-co-nguy-co-mac-tam-than-1

Đáp án

Câu 3: Điểm giống nhau giữa giày và bút chì là gì?

trac-nghiem-ban-thong-minh-hay-co-nguy-co-mac-tam-than-2

Đáp án

Kết quả

Minh Nhật

THU HUYỀN – THAODUOCVIET.NET

CHIA SẺ